triết lý sống

Triết lý kinh doanh quán cháo của người Hoa – chuyện nhiều năm trước

BHCS-Triet-ly-kinh-doanh-quan-chao-cua-nguoi-Hoa-02

Chủ tiệm: Ngộ không tính năm, chỉ có tính đời. Cho tới giờ là mấy đời lận. Từ thời bà cố ngộ bán cháo đến