triết lý cuộc sống từ chặt cây

Bài học về mục tiêu sống từ câu chuyện chặt cây ý nghĩa

BHCS-Bai-hoc-ve-muc-tieu-song-tu-cau-chuyen-chat-cay-01

Thầy giáo lại tiếp tục: “Thế nếu như gốc cây bạch dương thẳng tấp, còn thân cây thông thì cong vẹo, uốn éo, các em