quy tắc đơn giản

Nguyên tắc đơn giản nhất để giàu có

thu-nhap-8749-1408526818

Còn nếu không có thu nhập ổn định, hãy lấy số liệu trong vài tháng gần nhất và chia trung bình. Bỏ những con số