những thứ cần suy ngẫm

Trước 30 tuổi bạn nên đọc và suy ngẫm những thứ này

BHCS-Nhung-dieu-can-biet-truoc-30-tuoi-01

Bạn cố gắng mang đến cho cuộc sống tất cả những điều bạn cho là tốt đẹp nhất nhưng điều bạn nhận được là “cái