nguyên tắc người thành đạt

Người thành đạt và những nguyên tắc sống quan trọng

chon-1373617061-650x0-large

Ra quyết định: không phải mọi quyết định đều đúng nhưng thời gian sẽ chứng minh cho bạn thấy đa số quyết định là đúng.