nguyên tắc làm việc của người nhật

Nguyên tắc làm việc không thế thiếu của người Nhật nên biết

10-quy-tắc-làm-việc-của-người-Nhật-1024x768

Tôi sẽ chọn quy tắc số 3 và số 4 để giới thiệu cho người Việt Nam vì tôi cảm thấy người Việt Nam thường