nguyên tắc kinh doanh từ đắc nhân tâm

Kinh doanh từ “Đắc nhân tâm” và các nguyên tắc ghi nhớ

189789-dac-nhan-tam-body_2_2mr0gpfamp6f8

Việc xưng hô bằng tên riêng trong cuộc nói chuyện với khách hàng sẽ cho thấy bạn nhìn nhận họ với tư cách một cá