người kinh doanh tài ba

16 nguyên tắc kinh doanh của Đào Chu Công hiệu quả

8-diem-chung-cua-nhung-nguoi-thanh-cong-tren-the-gioi

Chi dụng hàng ngày và mọi phí tổn phải chú ý tiết kiệm và có lợi nhất, Người làm thương mại dịch vụ chủ yếu