điều cần biết trong cuộc sống

Những bài học bổ ích từ một cái cây tôi đã học được

BHCS-Nhung-bai-hoc-bo-ich-tu-mot-cai-cay-01

Nếu bạn trồng một cây gì đó, sau một tuần bạn sẽ thấy nó lớn vọt lên, nhưng nếu bạn quan sát nó mỗi ngày,