cách sống tốt

Những triết lý hay cuộc sống từ đôi bàn tay mẹ

BHCS-3-triet-ly-cuoc-song-tu-doi-ban-tay-me-01

Sau đó người tuyển dụng đề nghị anh ấy hãy về rửa sạch tay của mẹ rồi sau đó hãy quay trở lại phỏng vấn

Những giá trị trong cuộc sống quan trọng đối với bạn

BHCS-Nhung-cau-hoi-giup-cam-nhan-y-nghia-cuoc-song-01

Giả sử, nếu công việc hiện tại không đúng với giá trị mà bản thân bạn quý trọng thì bạn sẽ rơi vào trạng thái