Nguyên Tắc Kế Toán

26 nguyên tắc kế toán áp dụng trong doanh nghiệp, xí nghiệp

0tong-quan-ve-kttc-11-728

Với bất kỳ một doanh nghiệp nào đang hoạt động trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đều phải tuân thủ theo 26

Chuẩn mực cơ bản của ngành kế toán nên biết

5-loại-nguoi-giup-ban-thanh-cong

 Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã

Nguyên tắc kế toàn thật sự cần thiết phải có trong kinh doanh

DSC05146

Các giao dịch, các sự kiện và mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả,

7 nguyên tắc cơ bản cần lưu ý trong kế toán hiện nay

Business People Celebrating Success in a Cityscape

Nguyên tắc này giả định rằng doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong một